Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


ÜDVÖZLÜNK MINDEN KEDVES LÁTOGATÓT!

 

EZ ITT A MESZTEGNYŐI ÓVODA HONLAPJA.
 
 „Foglalkozzunk meleg, sugárzó szeretettel a gyermekekkel, s akkor ők csodára képesek.”
                                                                                                                                                       E.Fromm
AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐI:
Az intézmény neve: Mesztegnyői Óvoda
Az intézmény címe: 8716 Mesztegnyő, Kossuth L. u.35.
Telefonszám: 06/ 85 – 329-231
Az intézmény vezetője: Péter Lászlóné
Az intézmény fenntartója:Mesztegnyő és Gadány Községek Önkormányzatainak Képviselőtestülete
A fenntartó címe: 8716 Mesztegnyő, Szabadság tér. 6.
A fenntartó telefonszáma: 06/85 – 329-147
 
ÓVODÁNK DOLGOZÓI:
ÓVODAPEDAGÓGUSAINK: 7 fő felsőfokú végzettséggel                                                                               rendelkezik.
     Péter Lászlóné    
     Hosszú-Hanzel Veronika
     Huszár Hajnalka
     Lóth Tímea
     Győzőné Bordás Babett
     Madarász Judit
    Frányó Beatrix
           
TECHNIKAI SZEMÉLYZET: 1 fő pedagógiai asszisztens, 3 fő dajka, 1 fő bölcsődei szakgondozó
     Bajkai Józsefné
     Korona Tiborné
     Pápes Gyuláné
     Péter Lászlóné
     Kiss Jenőné
 
N E V E L Ő T E S T Ü L E T Ü N K vallja, hogy:
 
       „A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú,
                                                                 hogy érezze, nemcsak szeretik,
                                                                                           hanem olyannak szeretik, amilyen.”
Hermann Alice
 
A Mesztegnyői Óvoda szakképzett, együttgondolkodásra és megújulásra kész nevelőközössége elhivatottan dolgozik azért, hogy minden óvodáskorú gyermeknek biztosítsa azt, hogy élhessen gyermeki mivoltából adódó jogaival.

Az óvoda feltételrendszerének teljes körű kihasználásával és folyamatos fejlesztésével, biztonságos, családias, derűs környezetben a gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak figyelembevételével elősegítjük fejlődésüket.

             Legfontosabb nevelőpartnerei vagyunk a szülőknek, mivel közös cél vezérel bennünket:

-        a gyermekek jól érezzék magukat, szeressenek óvodába járni

-        a gyermekek sajátítsák el az alapvető viselkedési módokat, erkölcsi normákat, szabályokat

-     a gyermekek teljes személyiségének és képességeinek fejlesztésével megalapozzuk a következő életszakaszt.

 

    Valljuk és vállaljuk, hogy az óvodai közösségben szerzett tapasztalatokkal, jártasságokkal jó alapot biztosítunk neveltjeinknek az életben való boldoguláshoz, eligazodáshoz.
             A fenti elv teljesülésére garancia a Helyi Nevelési Programunk minőségi megvalósítása, a partnerközpontú működés fenntartása, az állandó önképzés, továbbképzés, megújulás készség, mely jellemez bennünket.
Hisszük, hogy felelősséggel átgondolt céljainkat megvalósítjuk, a gyermekekben pozitív változásokat idézünk elő, jó hírnevünket megőrizzük.
Egyéni bánásmódot alkalmazva, tevékenységben gazdag óvodai életszervezéssel, szakmai elhivatottsággal elérjük, hogy a gyermekek jól érzik magukat az intézményben, fejlődnek, alakul a világról alkotott felfogásuk. A kompetencia alapú nevelés bevezetésével a gyermekek sokoldalú tevékenységére, tapasztalatszerzésére, felfedezésére teremtünk lehetőséget.
Intézményünk zavartalan működéséhez szükséges biztonságos, balesetmentes feltételeket biztosítjuk, és folyamatosan fejlesztjük.
A sajátos nevelési igényű integráltan nevelhető gyerekeket elfogadjuk, fejlesztjük, neveljük. Megkülönböztetett figyelmet szentelünk a bármely okból különleges gondozást, nevelést igénylő gyermekeknek, a problémák időben való felismerésében, prevenciójában és kezelésében a szakszolgálatokkal eredményesen együttműködünk.
Nevelési rendszerünkben egyéni arculattal biztosítjuk, hogy a célok magas színvonalon, az erősségekre épülően valósuljanak meg.
Munkatársaink egymást tisztelő, segítő emberi és munkakapcsolatban dolgoznak a rájuk bízott gyerekekért.
Intézményünk munkájában fontos a minőség, amelynek alapja a partnerközpontú működés, annak fenntartása, fejlesztése, teljes körű minőségfejlesztési rendszer kiépítése és működtetése.
A mi óvodánk célja szeretetteljes légkörben az egyéni képességfejlesztés, amely mindig az egy gyermek aktuális fejlettségéhez igazodik. A testi, a lelki egészség feltételei között szerepel az érzelmi, társas és értelmi képességek ápolása. Sikerorientált, a környezetben jól eligazodó, problémájára saját megoldást találó, jó kapcsolatteremtő képességgel rendelkező gyermek nevelése.

 

Milyen gyermeket szeretnénk nevelni a mi óvodánkban?

„Játszót, érzőt, értőt, igazat, fogékonyat, nyíltat, szeretőt, szeretni vágyót.”

 

                    Köszönjük, hogy meglátogatta honlapunkat!